آخرین مقالات

سؤالات از نامزدهای انتخابات

سؤالات از نامزدهای انتخابات

با توجه به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی که کشور و استان با آن مواجه است و با توجه به وظایف نمایندگی مجلس، بر اساس قانون اساسی، از نامزدهای انتخابات می‌خواهیم به جای شعار و حرف‌های مبهم و کلی، به سؤالات زیر پاسخ دهند. شما هم می‌توانید این سؤالات و سایر مسائل مردم را از نامزدها […]